Serveis
Oferim tot tipus de serveis per al sector de l'avellaner, noguers, ametllers i l'olivera, des de la recol·lecció dels fruits, esporgar, adequació de la finca, etc.